Home

Carieră

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6

CARIERĂ

Lista Unitatea de invatamant
Nu au fost găsite valori


LISTA SELECTIE Inspector SUPERIOR Comp MOPEDE 28 SEPTEMBRIE REZULTATE FINALE CONCURS PROMOVARE FUNCTIE PUBLICA DE CONDUCERE 12.09.2023 REZULTATE PROBA INTERVIU REZULTATE PROBA SCRISA Lista selectie dosare concurs functie publica de conducere organizat in 12.09.2023 Anunt concurs post vacant mopede Atributiile postului Bibliografie si tematica concurs post vacant mopede Anunt concurs post vacant conducere 12.09.2023 Atributii post vacant conducere 12.09.2023 Bibliografie si tematica la concursul din 12.09.2023 Rezultate finale - Concurs recrutare - Inspector superior - Compartiment Mopede Rezultate proba interviu - Concurs recrutare Inspector Superior - Compartiment Mopede - 21.06.2023 REZULTATE PROBA SCRISA concurs recrutare functie publica INSPECTOR SUPERIOR Serviciul Evidenta Persoanelor-Compartiment Mopede Lista selectie dosare concurs organizat in data 19.06.2023 Centralizator rezultate finale examen grad profesional organizat in data de 26.05.2023 Rezultate proba interviu examen grad profesional organizat in data de 26.05.2023 Rezultate proba scrisa examen promovare grad profesional din 26.05.2023 Informare suspendare concursuri Selectie examen GRAD profesional organizat in 26.05.2023 Anunt concurs recrutare 2 functii publice vacante Serviciul Evidenta Persoanelor organizat in data 19.06.2023 Anunt concurs promovare post vacant conducere Sef Birou Atributii post concursul promovare in functia publica de conducere vacanta Bibliografie si tematica la concursul promovare in f publica de conducere vacanta Anunt concurs post temporar vacant consilier juridic 23.05.2023 Atribuții post temporar vacant consilier juridic 23.05.2023 Bibliografie si tematica concurs post temporar vacant consilier juridic 23.05.2023 Anunt concurs promovare in grad profesional imediat superior 26.05.2023 Bibliografie și atribuții post pentru concursul din 26.05.2023 Politica generala de formare profesionala a personalului DLEPS6 Anexe la Politica generala de formare profesionala a personalului din cadrul DLEPS6 Rezultatul final la concursul de recrutare din 23.03.2023 Rezultatul probei interviu pentru concursul din 23.03.2023 Rezultatul probei scrise pentru concursul din 23.03.2023 Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 23.03.2023 Model Adeverință Declarație pe propria răspundere Cerere de transfer Opis documente contractual Formular de înscriere pentru contractual Opis documente înscriere concurs de recrutare