Home

Relații cu presa

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6

Responsabil relații cu presa

Marius Ilie

Email: info@dleps6.ro

Telefon: 021 434 13 07

Responsabil relatii cu presa

Atribuții:


Persoana desemnată pentru comunicarea informațiilor de interes public la nivelul D.L.E.P. Sector 6, având ca atribuții informarea presei, informarea publică direct a persoanelor, informarea internă și informarea interinstituțională este dl Ilie Marius, numit prin Decizia nr. 93/30.03.2018.