Home

Transcrierea certificatelor

duplicate

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR

Anunț Cetățenii români care au domiciliul sau reședința în străinătate, indiferent de câți ani s-au mutat acolo, trebuie să știe că nu se pot rupe definitiv de România. Toate actele de stare civilă (de naștere, de căsătorie, de deces) întocmite în străinătate trebuie transcrise și înregistrate în România. Este o obligație civilă, dar și o necesitate.

Chiar dacă au renunțat la cetățenia română este necesar să-și recunoască și aici faptele de stare civilă, sub formă de mențiuni pe actele de stare civilă avute în România.

Persoanele care au avut ultimul domiciliu în Sectorul 6 sau încă au carte de identitate cu domiciliul în Sectorul 6 vor trebui să se prezinte la Starea Civilă Sector 6, Biroul Transcrieri. Personal, sau prin împuternicit. Vor aduce toate actele necesare, iar în funcție de țară, de convențiile și tratatele pe care aceasta le are încheiate cu România, certificatele de stare civilă vor trebui supralegalizate sau nu.

Termenul legal de întocmire a transcrierilor este de 30 de zile. Cei care nu pot sta toată această perioadă în România pot desemna pe cineva, prin procură specială, să ridice certificatul rezultat în urma transcrierii.

Transcrierea certificatului de naștere pentru copilul român născut în altă țară

Ai domiciliul în Sectorul 6, dar ți-ai născut copilul în altă țară? Trebuie să știi că, în acest caz, va trebui să declari nașterea în țara respectivă. De acolo se va elibera certificatul de naștere, în limba acelui stat.

Cu acest certificat de naștere, vei veni în România, la Biroul de Transcriere a Certificatelor din cadrul Serviciului de Stare Civilă Sector 6, pentru recunoașterea și transcrierea documentului. Asta deoarece, chiar dacă s-a născut în Bulgaria, Grecia sau Spania, copilul tău va fi tot cetățean român.

Dacă unul dintre părinți are domiciliul în Sectorul 6, altul în alt sector din București sau în altă localitate, puteți merge la oricare dintre cele două primării pentru transcrierea certificatului.

De asemenea, dacă unul sau ambii părinți este român, cu domiciliul în străinătate, copilul va avea dublă cetățenie. De aceea, tot va avea nevoie și de certificat de naștere românesc.

Recunoașterea faptelor de stare civilă și transcrierea certificatelor eliberate de alte state este o obligație civilă. Dar și o necesitate. Dacă nu transcrii certificatul de naștere al copilului, nu vei mai putea ieși cu el din România, nu vei putea beneficia de alocație din România (în cazul în care nu primește din țara de reședință), nu va figura cu CNP în România, nu va putea fi înscris aici la grădiniță, la școală.

Acte necesare:

 • Extras multilingv de naștere, eliberat în baza Convenției de la Viena (original și copie xerox), sau certificat de naștere cu Apostila de la Haga, supralegalizat (ștampila MAE a statului emitent sau ștampila ambasadei României în statul emitent sau ștampila ambasadei statului emitent în România), plus traducerea legalizată la un notar public din România;
 • Copie după certificatul de căsătorie sau după certificatele de naștere ale părinților. Dacă unul dintre părinți este cetățean străin, certificatul de naștere trebuie să poarte Apostila de la Haga sau să fie supralegalizat cu ștampila MAE din țara care a eliberat actul, ștampila Ambasadei Romîniei din țara de origine);
 • Copii după cărțile de identitate sau pașapoartele părinților;
 • Declarație în fața ofițerului de stare civilă din care să rezulte că actul nu a mai fost înscris/transcris;
 • Declarație în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte domiciliul copilului;
 • Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, pot cere transcrierea certificatelor de stare civilă și pe bază de procură eliberată de Oficiul Consular Român din statul de reședință sau cu procură eliberată de un notar public din țara respectivă, pe care să fie aplicată Apostila Convenției de la Haga;
 • Copie CI mandatar.

Dacă v-ați căsătorit în străinătate, iar unul dintre soți are domiciliul în Sectorul 6, va trebui ca în termen de 6 luni să veniți la Starea Civilă Sector 6, Biroul Transcrieri, cu certificatul de căsătorie eliberat de autoritățile străine, în vederea transcrierii.

Cererea va fi făcută de soțul cetățean român sau prin împuternicit, cu procură specială. Dacă ambii soți sunt cetățeni români căsătoriți în străinătate și în România au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de căsătorie poate fi oricare de pe raza cărora soții își au domiciliul.

Recunoașterea faptelor de stare civilă și transcrierea certificatelor eliberate de alte state este o obligație civilă. Dar și o necesitate. Dacă nu-ți transcrii certificatul de căsătorie, nu vei putea ulterior reînnoi cărțile de identitate sau pașapoartele.

Acte necesare:

 1. Extras multilingv de căsătorie eliberat în baza Convenţiei de la Viena sau Certificat de căsătorie cu Apostila de la Haga /supralegalizat (ștampila MAE a statului emitent/ștampila ambasadei României în statul emitent sau ștampila ambasadei statului emitent în România/ștampila MAE din România). De asemenea, e nevoie de o traducere legalizată la un notar public din România (sau din străinătate, cu supralegalizarea statului respectiv);
 2. Copie după certificatul de naștere al soțului/soției. Dacă unul dintre soți este cetăţean străin, certificatul de naştere trebuie să poarte Apostila de la Haga sau să fie supralegalizat cu ştampila MAE din ţara care a eliberat actul, ştampila Amb/Consulatul României în ţara de origine și MAE din România;
 3. Copie CI (pașaport) soț și soție;
 4. Declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă din care să rezulte că actul nu a mai fost înscris/transcris;
 5. Declarație notarială cu privire la numele soției/soților după căsătorie. Dacă declarația este dată în străinătate se va aplica Apostila de la Haga sau supralegalizare + traducere legalizată, după caz;
 6. Declarații notariale cu Apostilă/supralegalizare cu privire la transcriere. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot cere transcrierea certificatelor de stare civilă şi pe bază de procură eliberată de Oficiul Consular Român din statul de reşedinţă care este valabilă pe teritoriul României sau cu procură eliberată de către un notar public din ţara respectivă pe care să fie aplicată Apostila Convenției de la Haga (sau supralegalizare) şi să fie menţionat „pentru transcrierea actelor în România şi ridicarea certificatului în urma aprobării transcrierii”;
 7. Copie CI mandatar, dacă este cazul;
 8. Declarație notarială din partea ambilor soți cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial al căsătoriei, cu Apostilă sau supralegalizare după caz și traducere legalizată la notar în România.

Dacă o persoană a avut ultimul domiciliu în Sectorul 6 și a decedat în străinătate, certificatul său de deces va trebui transcris la Biroul Transcrieri din cadrul Stării Civile Sector 6. Cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptățită. Solicitantul se poate adresa și primăriei de pe raza căreia are domiciliul, cu obligația autorităților de a verifica datele la primăria ultimului loc de domiciliu al defunctului.

Recunoașterea faptelor de stare civilă și transcrierea certificatelor eliberate de alte state este o obligație civilă. Dar și o necesitate. Dacă nu transcrii certificatul de deces, persoana decedată va figura ca fiind în viață pe teritoriul României.

Acte necesare:

 1. Extras multilingv de deces eliberat în baza Convenţiei de la Viena (original și copie) sau certificat de deces cu Apostila de la Haga / supralegalizat (cu ștampila MAE a statului emitent/ștampila ambsadei României în statul emitent sau ștampila ambasadei statului emitent in România/ștampila MAE din România);
 2. Traducere   legalizată la un notar public din România (sau în străinătate, cu supralegalizarea statului respectiv);
 3. Copie după certificatul de căsătorie al decedatului;
 4. Copie CI / pașaport CRDS al decedatului;
 5. Copie după acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie al solicitantului cu decedatul;
 6. Copie CI solicitant;
 7. Declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă din care să rezulte că actul nu a mai fost înscris/transcris;
 8. Copie CI mandatar, dacă este cazul;
 9. Declarații notariale cu Apostilă/supralegalizare cu privire la transcriere. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot cere transcrierea certificatelor de stare civilă şi pe bază de procură eliberată de Oficiul Consular Român din statul de reşedinţă, care este valabilă pe teritoriul României, sau cu procură eliberată de către un notar public din ţara respectivă pe care să fie aplicată Apostila Convenției de la Haga (sau supralegalizare) şi să fie menţionat „pentru transcrierea actelor în România şi ridicarea certificatului în urma aprobării transcrierii”.

Anunț important!

Începând cu data de 01.06.2023, din cauza volumului mare de dosare aflate în lucru, se sistează preluarea dosarelor privind transcrierea actelor de stare civilă pentru persoanele care au redobândit cetățenia română conform prevederilor legii nr. 14/2018.

Până la 15 august, Biroul Transcrieri va procesa dosarele deja înregistrate și va elibera documentele finalizate.
 

Revenim cu informații în cazul în care apar modificări.

 

 

 

Anunț important!

Începând cu data de 01.10.2023, din cauza volumului mare de dosare aflate în lucru, se sistează preluarea dosarelor privind transcrierea actelor de stare civilă pentru persoanele care au redobândit cetățenia română, conform prevederilor legii nr. 14/2018.

Până la 31 decembrie, Biroul Transcrieri va procesa dosarele deja înregistrate și va elibera documentele finalizate.
 

Revenim cu informații în cazul în care apar modificări.

 

Cetățenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localități care au aparținut în trecut României (prin intermediul bunicilor și străbunicilor născuți acolo), iar în prezent se află pe teritoriul altor state, pot opta pentru redobândirea cetățeniei române. Odată obținute, vor trebui să-și transcrie în România certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie) eliberate de autoritățile din țara în care s-au născut.

Persoanele care au redobândit cetățenia română, se pot adresa pentru transcrierea actelor de stare civilă, oricărei Primării a unui oraș reședință de județ sau oricărei Primării de sector din București.

Toate actele de stare civilă emise în străinătate, care urmează a fi transcrise în România, trebuie mai întâi traduse în limba română și legalizate.

Documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 1961 se apostilează;

Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare. Ele trebuie doar traduse și legalizate. România are acorduri cu următoarele state: Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreea, Croaţia, Republica Cuba, Republica Franceză, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară, Ucraina.

Documentele care nu se regăsesc în niciuna din situațiile de mai sus se supralegalizează. Asta înseamnă că trebuie să aibă 3 ștampile:

 1. Ștampila Ministerului Afacerilor Externe din statul de origine;
 2. Ștampila Ambasadei României în statul de origine sau a Ambasadei statului de origine în România. În cazul în care nu există ambasade, vă veți duce la cea mai apropiată ambasadă de țara în care vă aflați;
 3. Ștampila Ministerului Afacerilor Externe din România.

Starea Civilă Sector 6, Biroul Transcrieri

Str. Drumul Sării, nr. 85

Telefon: 021.410.57.08

E-mail: sc@dleps6.ro

 

Program cu publicul:

 • Luni, Marți, Joi: 09.00 – 15.00
 • Miercuri: 09.00 – 17.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00