Home

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6

Lista cu documentele de interes public și cu documentele produse/gestionate de instituție

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcției Locale de Evidență aPersoanelor Sector 6;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile direcţiei şi programul de audienţe al persoanelor din conducerea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6;
 4. Coordonatele de contact ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Raport anual de activitate al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6;
 6. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcției Locale de Evidență a PersoanelorSector 6 şi bilanţul contabil;
 7. Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 8. Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese;
 9. Cod de conduită şi etică profesională;
 10. Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001;
 11. Obiective în domeniul activităţii Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6;
 12. Informaţii generale în domeniul Schengen;
 13. Informaţii utile în domeniul evidenţei persoanelor (formulare de cereri);
 14. Informaţii utile în domeniul stării civile (schimbarea numelui pe cale administrativă,rectificarea actelor de stare civilă etc.);
 15. Informaţii utile în domeniul transcrierii actelor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate;
 16. Situaţia soluţionării petiţiilor;
 17. Acţiuni, evenimente - Comunicate de presă.