Home

Formulare

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6

Serviciul Evidența Persoanelor

Cerere de schimbare de nume Declarație de căsătorie Declarație monitorul oficial privind schimbarea de nume Declarație privind informarea și consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cerere adopție Cerere completare mențiune Cerere completare mențiune căsătorie/divorț Cerere de divorț Cerere eliberare adeverință Stare Civilă (Anexa 9) prin împuternicit Cerere eliberare adeverință Stare Civilă (Anexa 9) Cerere eliberare certificat de căsătorie pentru titular Cerere eliberare certificat de căsătorie prin împuternicit Cerere eliberare certificat de căsătorie rezultat în urma transcrierii, prin împuternicit Cerere eliberare certificat de căsătorie rezultat în urma transcrierii Cerere eliberare certificat de deces, prin împuternicit Cerere eliberare certificat de deces rezultat în urma transcrierii, prin împuternicit Cerere eliberare certificat de deces, rezultat în urma transcrierii Cerere eliberare certificat de deces Cerere eliberare certificat de naștere, rezultat în urma transcrierii, prin împuternicit Cerere eliberare certificat de naștere, rezultat în urma transcrierii Cerere eliberare extras multilingv, prin împuternicit Cerere eliberare extras multilingv titular act Cerere eliberare certificat de naștere pentru copil minor, prin împuternicit Cerere eliberare certificat de naștere, prin împuternicit Cerere eliberare certificat de naștere pentru copil minor, în urma transcrierii Cerere extras multilingv căsătorie, prin împuternicit Cerere extras multilingv căsătorie Cerere extras multilingv deces, prin împuternicit Cerere extras multilingv deces Cerere extras multilingv naștere copil minor asistat Cerere extras multilingv naștere copil minor Cerere extras multilingv naștere, prin împuternicit Cerere extras multilingv naștere titular Cerere înscriere deces, căsătorie inep pe naștere Cerere înscriere deces pe căsătorie inep Cerere înscriere divorț, căsătorie inep Cerere înscriere divorț inep pe naștere Cerere înscriere divorț inep Cerere înregistrare naștere tardivă Cerere înscriere mențiuni căsătorie, divorț pe naștere Cerere privind înregistrarea deziciei de schimbare nume Cerere rectificare Cerere regim matrimonial Cerere transcriere căsătorie Cerere transcriere deces Cerere transcriere naștere asistat cu mandatar Cerere transcriere certificat de nastere pentru cetățean român cu domiciliul în străinătate Cererere transcriere certificat de naștere Cerere transcriere prin împuternicit Declarație cu privire la dominiciliul copilului Declarație cu privire la regimul matrimonial Declarație cu privire la transcriere Declarație de nume doar părinți căsătoriți cu nume diferite Declarație neprezentare act de indetitate cu ocazia declarării decesului Declarație de neprezentare certificat de naștere cu ocazia declarării decesului Declarație prinvind dominiciul copilului nou născut