Home

Buletin informativ

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6

BULETIN INFORMATIV

Lista Buletin informativ
Acte normative

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice


Structura organizatorica

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice


Conducere

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice


Contact

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice


Audiente

Audienţe


Buget

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil


Programe si strategii

Programele şi strategiile proprii


Lista cu documentele de interes public și cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista cu documentele de interes public și cu documentele produse/gestionate de instituție.


Modalitatile de contestare a deciziei

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate