La sediul administrativ din strada Hanul Ancuţei nr. 4 nu se depun și nu se eliberează documente ce privesc activitatea de evidența persoanelor și starea civilă.

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 , este înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6 şi funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice locale, având ca scop exercitarea competenţelor ce-i sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, stare civilă şi eliberarea documentelor.


Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.